Zatwierdzony projekt techniczny przenoszony jest z kartki na rzeczywisty urządzany teren. Pierwszy etap to prace ziemne, mające na celu użyźnienie gleby, zaopatrzenie w składniki pokarmowe, ukształtowanie terenu. Następnie wyznaczamy rabaty, ciągi komunikacyjne, place zabaw. Następnym etapem jest instalacja wymaganych systemów nawadniających i oświetlenia.

Po zakończeniu prac instalacyjnych i wcześniejszym rozłożeniu agrowłókniny na rabatach, przystępujemy do sadzenia roślinności zgodnie z wcześniej ustalonym planem. Rabaty wypełniamy korą lub grysem. Ostatnim etapem realizacji prac jest zakładanie trawnika. Po zakończeniu prac nowe nasadzenia i trawniki wstępnie pielęgnujemy i nawozimy.

Aby świadczyć Państwu usługi na najwyższym poziomie systematycznie poszerzamy naszą wiedzę z zakresu nowinek technicznych i technologii wprowadzanych w ogrodnictwie. Do budowy ogrodów stosujemy naturalne materiały o najwyższej jakości.